διαλοιδορήσεσθε

διαλοιδορήσεσθε
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
fut ind mp 2nd pl
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
fut ind mid 2nd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”